Günaydin Group ile güvenli tarafta olun

Gıda güvenliği birkaç yıldır medyalarda sansasyon yaratan bir konudur. Tek taraflı habercilik sonucunda sektördeki tüm aktörler genel şaibe altında bırakılmaktadır. Böylelikle tüketicide güvensizlik yaratılmakta ve sektörün bu konuyla ilgilenmediği, ilgilenmek istemediği izlenimi uyandırılmaktadır. Temelde, gıda güvenliği hakkında, ayrımlara yer veren bir habercilik çok önemlidir ve varlığı haklıdır.

Gıda güvenliği ve tüketici koruması, şirketimiz bünyesinde 2003 yılından bu yana başlıca konudur. “Müşterilerimize en yüksek kaliteyi, gıda güvenliğini ve tüketici korumasını, ayrıca en iyi hizmetleri nasıl sağlayabiliriz?” sorusundan hareketle, üreticiden müşteriye kadar “gıda zinciri” proses zincirinin tamamını tek elden sunmaya karar verdik. Kapsamlı hizmet sağlayıcı olarak kademeler üstü –yetiştiricilik, hasat, işleme, ambalajlama, nakliye ve dağıtım – konumlandık ve böylelikle üretimin tarzını ve şeklini doğrudan etkileyebiliyoruz.

Düşüncelerinmizi, şirket politikamızı ve felsefemizi gıda güvenliğine ve tüketici korumasına göre oluşturduk. Gıda güvenliğine ve tüketici korumasına yönelik olmayı kendi başına bir amaç olarak değil, amaca yönelik bir araç olarak görüyoruz.

Bu yönelimle birlikte kalitede bir fark yaratmak amacıyla, 2004 yılında GLOBALGAP standardına, DIN ISO EN 9001:2000 kalite yönetimi sistemine ve IFS International Food Standard uluslararası gıda hijyen yönetimi sistemlerine göre kalite belgeleri aldık.

2004 yılında Türkiye’deki ilk kuruluşlardan biri olarak, tarım sektöründe yeni bir modeli yürürlüğe koyduk ve hayata geçirdik: “Sözleşmeli ürünlerle yakın işbirliği modeli”. Ürünlerimiz seçilen sözleşmeli üreticilerle işbirliği içerisinde ve kendi yetiştirme alanlarımızda, büyük bir titizlik içerisinde üretilmektedir.

Odağımız sadece üretici tarafıyla sınırlı değil! Bitki koruyucu madde üreticileriyle de diyalog içersindeyiz. Gıda güvenliği doğrultusunda sözleşmeli üreticilerimizle, çalışanlarımızla, ziraat mühendislerimizle ve bitki koruyucu madde üreticilerimizle birlikte, bir pilot proje başlattık.

Hep birlikte, kullanılan bitki koruyucu maddelerin etkilerinin gözlemlendiği ve belgelendiği bir proje ve eylem planı hazırladık. Bu sırada, hangi bitki koruyucu maddenin hangi zaman aralığı içerisinde, Almanya’da geçerli olan MRL değerlerinin altına düştüğü ve bu maddelerin ne zaman kalıntı bırakmayacak şekilde ayrıştığı araştırıldı.

Bu pilot projesinin sonucu, kullanılan bitki koruyucu maddelerin geçmiştekinin yarısından azına indirilebilmiş olmasıdır.

Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte