Şirket

Günaydın Group servis sağlayıcı olarak, Türkiye’de seçilmiş sözleşmeli üreticilerle ve kendi yetiştirme alanlarında tarımsal ürünler üreten ve sahibi tarafından yönetilen bir şirkettir. Ürünler şirketin kendi tesislerinde işlenmekte, ambalajlanmakta ve şirketin kendi dağıtım lojistik servisi tarafından, başta Almanya olmak üzere, birkaç Avrupa ülkesine ihraç edilmektedir.

“Organize gıda perakendeciliği sektörüne” en yüksek kaliteyi garanti edebilmek için, “gıda zinciri” adı verilen komple işlemler zinciri, üreticiden tüketiciye kadar Günaydın Group tarafından tek elden sunulmaktadır.

Şirket, sektörümüzün gereklerinden dolayı iki kol halinde organize olmuştur. Birinci kol Türkiye’deki üretim, hasat, işlenme ve ambalajlanmadır, ikinci kol ise Avrupa’daki dağıtımdır.

Günaydın Group kendi işkolu içerisinde tüm ulusal ve Avrupa mevzuatlarını yerine getirmektedir ve müşteri isteklerine ve müşteri beklentilerine layık olabilmek üzere gıda güvenliği ile ilgili tüm yöntemleri, örneğin geriye takip edilebilirliği, uygulamaya geçirmiştir.

Günaydın Group’nun en ana ilkesi İnsana ve Çevreye Saygıdır.

Bu çok yönlü görev, Avrupa’nın en modern işleme ve ambalajlama tesislerinden biri olan Alaşehir’deki merkezimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Produkte
Produkte
Produkte